Photography Creations - Canvas schilderijen Online

Welkom, Aanmelden


PRIVACY VERKLARING

 

Privacy

Persoonlijke gegevens, die via deze website aan Photography Creations worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde producten. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Photography Creations, wanneer de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.


Copyright

Het Photography Creations logo is een geregistreerd merk van Photography Creations. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (beeld)merken en logo"s, zijn eigendom van of in licentie bij Photography Creations en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag ook niet worden gebruikt voor privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Photography Creations.

 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Photography Creations, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Photography Creations is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefoute bevatten. Photography Creations staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Photography Creations is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en / of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website en / of in de kaarten.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. Photography Creations behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Photography Creations aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Photography Creations dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of voor meer informatie

kunt u contact opnemen met ons:

 

Photography Creations

Paulo Oliveira
Geleenstraat 18A
6151 EX Munstergeleen
Nederland

 T + 31 (0)6 46 24 1001

 KvK-nr. Limburg 14124538
 BTW-nr. NL 173756475 B02


HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.
visa mastercard paypal